تصنيع القوالب CNC

تصنيع القوالب CNC

 No. of     M/C

       Machine Type

  Specifications Range

            Cm

1

  Spark erosion machine

60*40*60

7

    Wire Cut Machines

40*30*40 – 100*63*50

2

EDM     Drill

0.2 – 3 mm

1

     CNC Milling M/C

      Double Colum

300*230*100

3

     CNC Milling M/C

70*42*40 – 160*80*80

3

Universal Milling M/C 

30*40     100*160 

6

    CNC turning M/C

Max. 50 cm diameter

5

        Turning M/C

Up to D 60* 300 length

1

    (NC) Surface grindings

40*80 CM

4

   Surface grindings

 Up to 200 *80 cm

1

Cylindrical grinding machines

D 20 * 100 length

5

Mechanical Planers    

70*100

10

Drill machines

50*25

5

Chain saw

50 Width* 40 Height